Obchodní podmínky

Provozovatel

Ondřej Hubáček Františka Metelce 174, 391 75 Malšice, IČ: 07371578 / DIČ: CZ9612011750. Tyto všeobecné obchodní podmínky upravují vztahy mezi Ondřejem Hubáčkem a jakoukoli fyzickou nebo právnickou osobou, která uskutečňuje nákup na dálku z webových stránek  „https://www.for3dtisk.cz“ (dále jen „zákazník“) na straně druhé. Strany souhlasí s tím, že jakákoli objednávka, kterou Ondřej Hubáček provádí prostřednictvím internetu, je řízena těmito obecnými podmínkami. Ondřej Hubáček si vyhrazuje možnost kdykoli změnit své všeobecné obchodní podmínky. V takovém případě budou podmínky platné v den, kdy zákazník provedl objednávku. Tyto obecné podmínky převažují nad všemi dalšími obecnými nebo specifickými podmínkami, se kterými Ondřej Hubáček výslovně nesouhlasil.

Charakteristika služeb

 1. Ondřej Hubáček nabízí aditivní výrobu a výrobu prototypů. Podle specifikace zákazníka jsou vytvořeny konkrétní předměty.
 2. Vytištěné výrobky jsou určeny výhradně pro výzdobu, zábavu nebo prototypování. Tisknuté výrobky nemají žádný užitečný nebo funkční účel, není li dohodnuto jinak.
 3. Ondřej Hubáček si vyhrazuje možnost odmítnout jakoukoli objednávku, která může způsobit porušení zákona, jakož i jakýchkoli výrobků, které jasně porušují právo duševního vlastnictví třetí strany, např. střelné zbraně, předměty představující rasistický a násilný obsah bez uměleckého díla, obchodní známka či značka atd. 

Dostupnost materiálů

 1. V případě objednávky výrobku z dočasně nedostupných materiálů, které si zákazník zvolil, bude zákazník informován o termínu dodání a vhodné alternativě.
 2. Pokud je materiál trvale nedostupný, bude navrhnut jiný materiál. Výběr materiálu je proveden před platbou.
 3. Ondřej Hubáček si vyhrazuje právo kdykoli pozastavit služby na dobu určenou společností v případě selhání zásob primárních materiálů nebo poruch v zařízeních používaných k výrobě předmětů.

Objednání

 1. Pro vytvoření objednávky je nutné postupovat následovně:
 • vyplňte online objednávkový formulář s detaily kontaktu
 • vyplňte specifikaci objektu
 • ověřte správnost fakturační adresy
 • potvrďte objednávku a zaplaťte.
 1. Potvrzením nabídky souhlasíte se všeobecnými podmínkami. Zákazníci nemají možnost používat své vlastní podmínky. 
 2. Prodejní smlouva je uzavřena a potvrzena po ověření všech parametrů objednávky Ondřejem Hubáčkem. 
 3. Ondřej Hubáček si vyhrazuje právo odmítnout objednávku a vrátit ji zákazníkovi. Náhrada se provádí platbou jakýmkoliv způsobem do 15 dnů.
 4. Údaje zaznamenané a uchovávané Ondřejem Hubáčkem jsou důkazem všech transakcí mezi Ondřejem Hubáčkem a jeho zákazníky.

Cena a platba

 1. Všechny objednávky jsou splatné v měně vybrané zákazníkem.
 2. Ondřej Hubáček si vyhrazuje právo kdykoli změnit své ceny. Faktury pro objednávku budou vystaveny na základě cen platných v okamžiku, kdy byla objednávka potvrzena Ondřejem Hubáčkem, jak je stanoveno v článku 4 těchto všeobecných podmínek.
 3. Platba se provádí prostřednictvím převodu na bankovní účet. V případě potvrzení Ondřejem Hubáčkem, je možné platit při osobním převzetí a to hotově. 
 4. Faktury budou odeslány společně se zakázkou.

Dodací podmínky

 1. Dodání je zajištěno dostupným dopravcem v zemi zákazníka, většinou Zásilkovna nebo národními poštovními službami.
 2. Ondřej Hubáček se zavazuje informovat zákazníka o všech očekávaných zpožděních při dodání.
 3. Objekty budou doručeny na adresu uvedenou zákazníkem v objednávce.
 4. Vlastnictví objektů a související rizika budou převedeny na zákazníka, jakmile se objekty ujmou.
 5. Po obdržení zboží od dopravce je zákazník povinen zkontrolovat bezporuchovost obalů předmětů a v případě jakýchkoli závad oznámit dopravci bez zbytečného odkladu. V případě poškození zásilky, které indikuje neoprávněný vstup do zásilky, kupující nemusí dopravce převzít zásilku. Zboží bude vráceno a zkontrolováno Ondřejem Hubáčkem.

Záruka

 1. 3D objekty vytištěné jsou určeny výhradně pro výzdobu, potěšení nebo prototypování. Ondřej Hubáček nenese odpovědnost v případě, že budou využity jiným způsobem.
 2. Ondřej Hubáček nezodpovídá za důsledky vyplývající z individuálního zákazníka, jako jsou alergické reakce na materiály používané při výrobě předmětu nebo pokud personalizovaný předmět nedokáže uspokojit zákazníka kvůli jeho osobnímu vkusu.
 3. Ondřej Hubáček nemůže být zodpovědný v případě selhání zásob primárních materiálů, zpoždění v dodávkách, stávky (včetně dopravních stávek) nebo vyšší moci, nebo obecněji za jakékoli události, které nejsou výlučně přičitatelné Ondřeji Hubáčkovi. 
 4. Ve všech fázích přístupu na webové stránky, zpracování objednávek, dodávek nebo poštovních služeb je Ondřej Hubáček vázán vyvinout nejvyšší úsilí. Ondřej Hubáček nenese odpovědnost za jakékoli potíže nebo poškození vyplývající z používání internetu, zejména v případě selhání služby, vnějšího vniknutí, přítomnosti IT virů nebo jakéhokoli kvalifikovaného výskytu zásahu vyšší moci v souladu s judikaturou.

Duševní vlastnictví

 1. Všechny obrázky, výkresy, návrhy, texty, jména a loga, které se objevují na webových stránkách „https: // www.for3dtisk.cz“, jsou vlastnictvím jejich autorů a jsou tak chráněny právy k duševnímu vlastnictví a právy na užívání drženými Ondřejem Hubáčkem a / nebo tvůrci vázánými na Ondřeje Hubáčka prostřednictvím konkrétní smlouvy.
 2. Všichni zákazníci, kteří posílají obrázek, kresbu, výkres, 3D model nebo návrh, zaručují, že jsou autorem nebo držitelem všech práv duševního vlastnictví tohoto obrázku a že neporušili žádná práva duševního vlastnictví zasláním tohoto souboru.
 3. Zákazník se zavazuje odškodnit Ondřeje Hubáčka za jakékoli nároky třetích stran. Zákazník si ponechá vlastnictví obrázku zaslaného Ondřejem Hubáčkem. Zákazník uděluje Ondřejovi Hubáčkovi licenci pro  použití jejich obrazu pro provedení objednávky
 4. Zákazník uděluje společně se zaplacením objednávky Ondřejovi Hubáčkovi licenci pro umístění obrázků a videí produktů na webové stránky a sociální sítě. V případě výslovného nesouhlasu nebudou videa zveřejněna. 

Řešení sporů

 1. Tyto všeobecné smluvní podmínky se řídí českým právním systémem.
 2. Strany budou usilovat o vyřešení jakýchkoli neshod, které mezi nimi vzniknou, pokud jde o výklad, částečné nebo úplné provedení nebo neplnění těchto obecných smluvních podmínek.
 3. Zákazník by měl v případě sporu prioritně kontaktovat Ondřeje Hubáčka, aby mohl získat smírné řešení.
 4. V případě, že se strany nemohou dohodnout, bude tato rozhodčí doložka považována za ctěnou.

Pro více informací nebo pokud nejste plně spokojeni se službami poskytovanými Ondřejem Hubáčkem, kontaktujte nás na e-mailu info@for3dtisk.cz nebo na telefonním čísle +420 720 140 331

 
 

e-mail: info@for3dtisk.cz

Tel.: 720 140 331

IČO: 07371578

DIČ : CZ9612011750

U Bechyňské dráhy 790/3

390 02 Tábor

Otevírací doba: 

Po – 8:00 – 16:00

Út – 8:00 – 16:00

St – 8:00 – 16:00

Čt – 8:00 – 16:00

Pá – 8:00 – 16:00