SLA tisk

SLA je zkratka cizího pojmu stereolitografie. Jde o jednu z technologií 3D tisku, která funguje tak, že tekutý polymer (pryskyřice) je při tisku tvrzen laserovým zářením, čímž postupně vzniká požadovaný 3D objekt. Tato technologie je velmi přesná a využívá se především v oborech, kde rozhoduje každý nanometr (průmysl, zdravotnictví a jiné). 

Díky vysoké přesnosti není při použití technologie SLA ve většině případů potřeba žádná dodatečná úprava výtisku, všechny rozměry a tvary bývají maximálně přesné.