GDPR

Souhlas se zpracováním osobních údajů

1. Udělujete tímto souhlas Ondřeji Hubáčkovi, se sídlem Slapy 82, Slapy u Tábora 391 76, IČ: 07371578, zapsaném ve veřejném rejstříku vedeném u Městského úřadu Tábor, číslo jednací: R-META 440/2020 OŽ/DSvo1/3, spisová značka R-META 440/2020 OŽ/DSvo1(dále jen „Správce“), aby ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „Nařízení“) zpracovávala tyto osobní údaje:
– jméno a příjmení
– e-mail
– telefonní číslo

2. Jméno, příjmení, telefonní číslo a e-mail je možné zpracovat na základě Vámi uděleného souhlasu a je nutné zpracovat za účelem poskytnutí služeb 3D tisku. Tyto údaje budou Správcem zpracovány po dobu 3 měsíců.

3. S výše uvedeným zpracováním udělujete svůj výslovný souhlas. Poskytnutí osobních údajů je dobrovolné. Souhlas lze vzít kdykoliv zpět, a to například zasláním emailu nebo dopisu na kontaktní údaje Ondřeje Hubáčka, Slapy 82, Slapy u Tábora 391 76, nebo e-mailem: info@for3dtisk.cz

4. Zpracování osobních údajů je prováděno Správcem

5. Vezměte, prosíme, na vědomí, že podle Nařízení máte právo:
– vzít souhlas kdykoliv zpět,
– požadovat po nás informaci, jaké vaše osobní údaje zpracováváme, žádat si kopii těchto údajů,
– vyžádat si u nás přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit, popřípadě požadovat omezení zpracování,
– požadovat po nás výmaz těchto osobních údajů,
– na přenositelnost údajů,
– podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů nebo se obrátit na soud.

Ceník

Nezávazná kalkulace

Kontakt

Blog

e-mail: info@for3dtisk.cz

Tel.: 720 140 331

IČO: 07371578

Zavadilská 2641

390 02 Tábor