aditivní výroba

Aditivní výroba je způsob vyrábění objektu/předmětu, při kterém dochází k přidávání materiálu. Tím se liší například od obrábění a podobných druhů výroby, u nichž je materiál při formování finálního výrobku odebírán. Typickým představitelem aditivní výroby je 3D tisk, ale existují i další technologie, které ji využívají (odlévání, spékání apod).