3D šablona

3D šablona je pomůcka, která slouží jako předloha ke kreslení/tvoření 3D perem.Tvůrce se tak při tvorbě nemusí spoléhat jen na vlastní iniciativu, ale využívá již připravenou šablonu od zkušenějších 3D kreslířů. 3D šablona skvěle slouží začátečníkům, kteří se s 3D perem teprve učí zacházet, nebo těm, kdo chtějí mít jistotu podpory při kreslení složitějších tvarů. 

V širším slova smyslu je možné za 3D šablonu považovat 3D model (digitální předloha, podle které tiskne objekty 3D tiskárna).