3D kreslení

3D kreslení má ve svém základním významu dvě podoby. V primárním slova smyslu se jedná o jiný výraz pro 3D modelování, což je vytváření digitální předlohy pro 3D tisk v různých počítačových softwarech.

V jiném slova smyslu je 3D kreslení proces, při kterém člověk využívá 3D tužku (3D pero) a vytváří s ním na podložku trojrozměrné předměty. Využít při tom může buď vlastní fantazii, nebo některou z 3D šablon. 3D kreslení hravě zvládnou dospělí i děti.